Fițiu Avram

Doctor în agricultură

Absolvent al Facultății de Horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Master în Geniu Sanitar la Facultatea de Stiinţe Agronomice din Gembloux Belgia. Coordonator al masterului în limba franceză:

Agricultura, schimbări climatice și siguranță alimentară.

Profesor în limba franceză de Politică Agricolă Comună, Agricultură Ecologică; Gestiune zone cu înaltă valoare naturală.

Autor/Coautor de 15 cărți/cursuri/manuale și de peste o sută de articole științifice indexate ISI și BDI. Secretar general al Federației Naționale de Agricultură Ecologică.

Conferențiar la USAMV Cluj Napoca.