GDPR

I. Introducere

II. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrãm

III. Scopul colectãrii datelor cu caracter personal

IV. Durata pastrarii datelor dumneavoastrã cu caracter personal

V. Securitatea datelor

VI. Transferul datelor

VII. Drepturile dumneavoastrã

VIII. Informatii de contact

I. INTRODUCERE

A.U.R (Alianța pentru Unirea Românilor) este un partid politic înființat potrivit legii. 

A.U.R respecta drepturile și libertățile persoanelor fizice și se angajează să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor

A.U.R are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta secțiune explicã în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați platformele europarlamentari2024.ro si sistemele puse la dispoziție de parți, și unde vă puteți exercita drepturile acordate de legislația in vigoare și de regulamentul GDPR. Pentru alte situații (candidați, angajați) vă rugam să consultați notele de informare adecvate scopului respectiv.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrãm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidului.

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRÃM

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectãm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastrã prin înregistrarea prin intermediul europarlamentari2024.ro, precum:

Vizitatori web-site

Donatori

Date cu caracter personal menționate pe homepage

·         Cookies ( Info) 

·         Numele si prenumele, cetățenia

·         Date de contact precum: telefon sau adresa de email

·         Date de identificare: CNP, serie și nr CI (se va solicita și o copie)

·         Interesele dumneavoastră

·         Data nașterii

·         Adresa de domiciliu

·         Semnătură

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media ale partidului, cum ar fi Facebook, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil să rămână copii după acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

III. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) Monitorizarea traficului pe site-urile partidulaAUR.ro b) înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membri ai A.U.R., pentru a vă asigura drepturile și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din această calitate c) înregistrarea ca susținãtori a partidului A.U.R., (pentru a vă informa în legătură cu campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoară în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de membru sau de susținător al mișcãrii politice.d) Aferente acestor scopuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform următoarelor temeiuri juridice de prelucrare:

–        Temeiul executării contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune a membrilor sau a celor aferente contractului de munca a angajaților/ foștilor angajați.

–        Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevãzute de dreptul constituțional sau dreptul public (de ex. prelucrarea datelor persoanelor ce si-au exprimat dreptul de vot cu scopul verificãri si identificãrii fraudelor, strângerea de semnãturi pentru susținerea candidaților în cazul alegerilor, conform legii)

–        Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice

–        Temeiul protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, conform art. 6 lit. d din regulamentul GDPR, in cazul obligatiilor legale aferente activitatilor specifice partidelor politice.

–        Consimțământul, conform art. 6 lit. a din regulamentul GDPR pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. În acest ultim caz consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul unui formular de consimțământ.

În cazul primirii consimțământului din partea persoanei vizate, vom utiliza datele pe care ni le furnizați pentru transmiterea de newsletter sau notificări, de la care vă puteți dezabona, accesând link-ul de dezabonare din e-mailul de trimitere al newsletter-ului sau a notificării. De asemenea, vom prelucra datele necesare pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră și pentru a vă crea un cont în platforma pe care o utilizăm, astfel încât să aveți o interacțiune personalizată cu noi.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

IV. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor.

Pentru scopul menționat la Cap. III. lit. a) (persoana vizată-vizitator site) durata este asigurata de informațiile de tip cookies menționate in politica de cookies (info).

In cazul scopului menționat la Cap. III lit. c) (persoana vizata-susținător) durata este de maxim 2 ani.

In restul cazurilor perioada de stocare nu va depăși 5 ani după închiderea relației avute anterior.

Perioada de retenție se calculează începând cu anul fiscal următor celui in care a avut loc ultima activitate.

V. SECURITATEA DATELOR

Pentru protecția completă a datelor acordate in grija noastrã, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv până când dumneavoastră va exercitați dreptul de rectificare sau de ștergere, în condițiile legii. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dumneavoastră de confidențialitate menționate înprezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

VI. TRANSFERUL DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigura conformitatea cu Privacy Shield dacă sunt din SUA.

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Astfel vă supunem atenția furnizorii cei mai importanți la aceasta dată:

a)  3DNA, asigura utilizare platformei Nation Builder, cu scopul asigurării activităților si operațiunilor A.U.R., susținătorilor și a potențialilor susținători. Aceasta platforma este găzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regăsi  aici si informații asupra certificării Privacy Shield se regãsesc  aici).b) Microsoft, de la care folosim platforma Office365 (informații detaliate  aici), cu scopul asigurării colaborării si comunicării prin mijloace electronice, toate datele fiind găzduite in serverele din Europa.c) Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem și să utilizăm mai bine europarlamentari2024.ro (Detalii  aici).

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm își asuma respectarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existența certificării de tip Privacy Shield sau garanții suficiente că datele dumneavoastrã sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

In eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantăm că exista un proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplină din punct de vedere al securității, confidențialității și cerințelor GDPR.

VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRÃ

Aveți următoarele drepturi în legăturã cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, dacă nu mai doriți să faceți parte dintre membrii sau susținătorii A.U.R., fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare.Dreptul de a vă opune prelucrãrii datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.Dreptul la portabilitatea datelor.

VIII. INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastrã cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vã rugãm sã ne scrieți la adresa: info@partidulaur.ro

De asemenea, dacã vã considerați vãtãmați în drepturile dumneavoastrã vã puteți adresa Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal ( www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificãri sau actualizãri, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site la adresa:  https://partidulaur.ro/gdpr. Va încurajam sa va informați periodic asupra modificãrilor efectuate.